Rivekos miljöpolicy

Vår miljöpolicy värnar om miljön, omgivningen, kunden samt personalen i vår dagliga verksamhet. Vi arbetar aktivt med att förbättra vårt miljötänk. Vi följer lagar, förordningar, miljökrav och föreskrifter. Vi strävar alltid efter att i största möjliga mån återvinna allt rivningsmaterial. Säkerheten går för oss, alltid först.

Leverera kvalitet

Vi på Riveko har som mål att leverera högsta kvalitet i alla våra åtaganden. Nöjda kunder är något som vi på Riveko är otroligt stolta över. Vi anser inget uppdrag vara slutfört förrän vi levererat en projektspecifik slutdokumentation.

rivning_sverige_riveko